Noslēgusies aptauja par tūrisma biznesa foruma tēmām!

No 28. septembra līdz 18. oktobrim „Balttour” biznesa foruma mājaslapā norisinājās tūrisma nozares speciālistu aptauja par forumā vēlamajām tēmām. Kopumā tika saņemtas 76 atbildes. Rezultāti ir apkopoti, un foruma tēmas ir noskaidrotas!

Sev interesantākās un aktuālākās tēmas aptaujā norādīja dažādi tūrisma nozares speciālisti – domes un pašvaldību, tūrisma informācijas centru, tūrisma aģentūru un operatoru, atpūtas un apskates vietu, viesnīcu, viesu namu, kempingu, muzeju un citu tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbinieki.

Aptaujas rezultāti parāda, ka respondenti visvairāk ir balsojuši par šādām tēmām:
- Tūroperatoru, starpnieku un tūrisma pakalpojumu / produktu nodrošinātāju sadarbība – realitāte un vēlmes, tendences un Latvijas perspektīva;
- Inovatīvs trends, tendence: dalīšanās ekonomika (sharing economy) – situācija un perspektīvas tūrisma nozarē;
- Dažādu valstu un globālo notikumu ietekme uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma nozares uzņēmumiem – konkrētie riski, iespējas un prognozes.

Lai forums būtu maksimāli vērtīgs katram tā dalībniekam un nozarei kopumā, „Balttour 2017” foruma programmā tiks iekļautas pirmās divas no šīm tēmām, kas turklāt sniedz būtisku ietekmi arī uz trešo aktuālo tēmu – tieši labāka sadarbība starp nozarē strādājošajiem un inovāciju sniegto iespēju izmantošana ļaus visai nozarei kopā veiksmīgāk reaģēt uz globālajiem notikumiem un mazināt iespējamos riskus!

Paldies visiem, kas piedalījās foruma satura veidošanā, aizpildot aptaujas anketu!

Sekojiet līdzi jaunumiem, jo jau drīzumā iepazīstināsim ar detalizētu foruma programmu un sniegsim informāciju par lektoriem!

Skaidrojums par respondentiem.
Diagrammā ir apkopotas to aptaujas dalībnieku atbildes, kuru uzņēmumi sniedz tūrisma pakalpojumus:

  • “uz āru” – pakalpojumus sniedz izejošajā tūrismā un starptautiskajā tūrismā;
  • “iekšpusē” – pakalpojumus sniedz vietējā, ienākošajā un iekšzemes tūrismā;
  • “kopējais” – visu aptaujas dalībnieku viedoklis kopā.

Organizatori

alta logo bt1 logo

Sadarbībā ar

airbaltic