Katalogs - RIGA FOOD 2021


CANTINE RIONDO


Stends: D19
Valsts:  Itālija

Mēs esam ideāls vēstures iemiesojums, kas sakņojas pagātnē, bet koncentrējas uz nākotni. Patiesībā mēs esam jauns uzņēmums, kas dibināts 2008. gadā kā “Collis Veneto Wine Group”, vadošā kooperatīvā konsorcija valsts līmenī, atzarojums, kura mērķis ir pārdot saražoto vīnu.
We are the perfect embodiment of a history rooted in the past but focused on the future. We are actually a young company, founded in 2008 as an offshoot of Collis Veneto Wine Group, a leading cooperative consortium at national level, with the aim of marketing and selling the wine produced
Мы – идеальное воплощение истории, уходящей корнями в прошлое, но ориентированной на будущее. Наше предприятие является молодой компанией, которая основана в 2008 году в качестве дочерней компании Collis Veneto Wine Group – ведущего консорциума на национальном уровне – с целью маркетинга и продажи произведенного вина.

Kontakti

location_on Via Cappuccini, 6 - Monteforte dAlpone (VR), Italy
link http://www.cantineriondo.com/
email riondo@cantineriondo.com
phone 390 456104346
person Marco Valiani

Preču zīmes
Nozares

10.23 Vīni

10.24 Baltvīni

10.25 Sarkanvīni

10.26 Rozā vīni

10.27 Pērļu vīni


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.