Katalogs - RIGA FOOD 2021


BELLAVITA EXPO

ITALIAN FOOD & BEVERAGE


Stends: D41
Valsts:  Lielbritānija

“Bellavita Expo” ir vadošā tirdzniecības izstāde, kas veltīta itāļu ēdienu un dzērienu popularizēšanai desmit pasākumos Londonā, Hamburgā, Varšavā, Parmā, Toronto, Čikāgā, Mehiko, Bangkokā, Rīgā un Amsterdamā – “Bellavita” ir Itālijas izcilība.
Bellavita Expo is the leading trade show dedicated to the promotion of Italian food and beverage through ten events in London, Hamburg, Warsaw, Parma, Toronto, Chicago, Mexico City, Bangkok, Riga and Amsterdam - Bellavita is the excellence of Italy.
Bellavita Expo – ведущая выставка, посвященная продвижению итальянской кухни и напитков на десяти мероприятиях в Лондоне, Гамбурге, Варшаве, Парме, Торонто, Чикаго, Мехико, Бангкоке, Риге и Амстердаме. Bellavita – это превосходство Италии.

Kontakti
email info@bellavita.com
phone 440 2030020506
person Filippo Ariano
Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.