Katalogs - RIGA FOOD 2021


MIGUEL PONS JUSTO, S.A.

GIN XORIGUER


Stends: C24
Valsts:  Spānija

Iespējams, “Mahon Gin Xoriguer” bija pirmais Vidusjūras reģionā destilētais džins. Izveidots pirms 300 gadiem laikā, kad Maonas (Mahon) osta ieņēma stratēģisku pozīciju, ko iekāroja lielākās jūras karaflotes. Patiesībā pēc britu un holandiešu jūrnieku lūguma.
“GIN XORIGUER MAHON & POMADA” – īsta pudelēs pildīta tradīcija, “Xoriguer” ir viena no nedaudzajām spirta rūpnīcām pasaulē, kas turpina destilēt, izmantojot tradicionālās metodes, un tās džins ir atzīts par “aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi” “Mahon Gin”. Mūsu džina īpašā iezīme ir balstīta uz tā tradicionālajām metodēm, kam nepieciešama vietējā malka no Menorkas (Menorca) mežu attīrīšanas un apkopes, kā arī jūras ūdens kā dzesēšanas šķidrumu. Augstas kvalitātes vīna spirts, atlasītas kadiķogas no Katalonijas Pirenejiem (Catalan Pyrenees) un svaigs avota ūdens no Maonas raksturo mūsu džinu, kura iepildīšanai tiek izmantotas tradicionālās pudeles, kuru dizains nav mainījies kopš 1740. gada.
Probably, Mahon Gin Xoriguer was the first gin destilled in the Mediterranean. Born 300 years ago in a time when the Port of Mahon held a strategic position, coveted by the major naval powers. In fact, at the request of both British and Dutch sailors.
GIN XORIGUER MAHON & POMADA Genuine bottled tradition, Xoriguer is one of the few distilleries in the world which continues distilling using traditional methods and its gin is recognized as being “Protected Geographical Indication” “Mahon Gin”. The peculiarity of our gin is based on its traditional methods, which requires local firewood from the clearance and maintenance of Menorca forests, and sea water as coolant. High quality vinic alcohol, selected juniper berries from the Catalan Pyrenees and fresh spring water from Mahon define the personality of our gin which uses traditional bottles, the design of which has not changed since 1740.
Вероятно, Mahon Gin Xoriguer был первым джином, произведенным в регионе Средиземного моря. Он появился 300 лет назад – в то время, когда порт Маон занимал стратегическое положение, востребованное крупными морскими державами. Фактически он появился по запросу как британских, так и голландских моряков.
ДЖИН XORIGUER MAHON & POMADA. Традиционный джин в бутылках: Xoriguer – одна из немногих винокурен в мире, которая продолжает производство напитков с использованием традиционных методов, а ее джин является джином с защищенным географическим указанием – Mahon Gin. Особенность нашего джина заключается в использовании традиционных методов производства. Для этого необходимы дрова из местных лесов, получаемые в результате проведения вырубки и иных мероприятий по сохранению лесов Менорки, а также морская вода в качестве источника охлаждения. Высококачественный винный спирт, отборные ягоды можжевельника из Каталонских Пиренеев и свежая родниковая вода из Маона определяют индивидуальность нашего джина, разливаемого в традиционные бутылки, дизайн которых не менялся с 1740 года.

Kontakti

location_on Andén de Poniente, 91 - 07701, Mahon (Menorca), Spain
link http://www.xoriguer.es
email export@xoriguer.es
phone 349 71362197
person Export Department

Preču zīmes
GIN XORIGUER MAHON & POMADA (ESP)
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.