Katalogs - RIGA FOOD 2021


LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJA

LABĀKS IEPAKOJUMS LABĀKAI DZĪVEI MUMS VISIEM!


Stends: A24
Valsts:  Latvija

Latvijas Iepakojuma asociācija (LIA) ir dibināta 1995. gadā un pārstāv iepakojuma nozares uzņēmumu intereses, konsultē par iepakojuma jautājumiem un LIA biedru darbību, organizē izglītojošus pasākumus un ikgadējo nacionālo konkursu "Labākais iepakojums Latvijā". Ir Pasaules Iepakojuma organizācijas (WPO) pilntiesīgs biedrs.
The Packaging Association Latvia – founded in 1995 – represents interests of packaging producers and wholesalers, advises on packaging issues and its members activities, organizes the annual national competition "The Best Packaging of Latvia". The Association is a full member of the World Packaging Organisation (WPO).
Латвийская ассоциация упаковки основана в 1995 году и представляет интересы предприятий отрасли, консультирует по вопросам упаковки, организует ежегодный национальный конкурс "Лучшая упаковка Латвии". Ассоциация является полноправным членом Всемирной организации упаковки (WPO).

Kontakti

location_on Vienības gatve 11, Rīga, LV-1004, Latvija
link http://www.packaging.lv
email packaging@packaging.lv; info@packaging.lv
phone 371 67326597
person Valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja

Preču zīmes
Nozares

13 Informāciju tehnoloģijas / pakalpojumi

13.9 Izglītība un apmācība

13.11 Konsultācijas

26 Iepakojums, iepakošanas materiāli, iepakošanas materiālu izgatavošanas iekārtas un izejvielas, iepakošanas iekārtas


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.