Katalogs - RIGA FOOD 2021


LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS (LTC)

MĒS ATBALSTĀM INOVĀCIJU!


Stends: A28 / B29
Valsts:  Latvija

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir pirmā Latvijā izveidotā inovācijas atbalsta struktūra. LTC darbības mērķis ir veicināt tehnoloģiski orienētu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un starptautisko sadarbību. LTC ir viena no Eiropas Biznesa atbalsta tīklu partnerorganizācijām Latvijā.
Latvian Technological Center (LTC) is the first innovation support structure established in Latvia. The goal of LTC is to promote technology-based small and medium sized enterprises. LTC is also a partner organization of Enterprise Europe Network in Latvia.
Латвийский технологический центр (LTC) является первой структурой поддержки инноваций, созданной в Латвии. Цель деятельности LTC – содействие росту технологически ориентированного малого и среднего предпринимательства и международному сотрудничеству. LTC – одна из партнерских организаций Европейской сети поддержки бизнеса в Латвии.

Kontakti

location_on Brīvības gatve 223a, Rīga, LV-1039, Latvija
link http://www.innovation.lv/ltc/
email iviksna@ltc.lv
phone 371 67540703
person Ints Vīksna

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.