Katalogs - RIGA FOOD 2021


LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

PIEREDZE NĀKOTNES IZAUGSMEI


Stends: A28 / B29
Valsts:  Latvija

Pārtikas un viesmīlības nozares speciālistu sagatavošana. Zinātniskie pētījumi pārtikas produktu tehnoloģijās / procesos un iekārtās. Inovatīvu risinājumu ieviešana praksē. Zinātnieku un ražotāju sadarbības veicināšana.
Education for of food and hospitality specialists. Scientific research in food technologies / processes and equipment. Implementation of innovative solutions in practice. Promoting cooperation between scientists and producers.
Обучение специалистов по питанию и гостеприимству. Научные исследования пищевых технологий / процессов и оборудования. Реализация инновационных решений на практике. Развитие сотрудничества между учеными и производителями.

Kontakti

location_on Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004, Latvija
link http://www.llu.lv
email sandra.muizniece@llu.lv
phone 371 29134693
person Sandra Muižniece-Brasava

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.