Katalogs - RIGA FOOD 2021


PATENTU VALDE


Stends: A28 / B29
Valsts:  Latvija

Kas jādara, lai aizsargātu savu prečzīmi, izgudrojumu vai dizainparaugu? Kādi ir nosacījumi aizsardzībai ārvalstīs, cik ilgi aizsardzība ir spēkā, kādas ir izmaksas? Izstādē varēs saņemt speciālistu kosultācijas un informatīvus materiālus.
What to do to protect your trademark, invention, design? How to protect your industrial property abroad? How long and how much does it take to register? We offer our stand visitor consultations, information materials and search services of industrial property information.
Как защитить изобретение, товарный знак, промышленный образец в Латвии и за рубежом? Сколько времени занимает процедура защиты и какова ее стоимость? Посетители стенда смогут получить информационные материалы и консультации специалистов Патентного ведомства.

Kontakti

location_on Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, Latvija
link http://www.lrpv.gov.lv
email valde@lrpv.gov.lv
phone 371 67099600
person Dace Buša

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.