Katalogs - RIGA FOOD 2021


SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS

KVALITĀTE RODAS DAROT!


Stends: A28 / B29 ; C10 / D11
Valsts:  Latvija

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija Latvijā un ārpus ES. Mašīnu, lauksaimniecības tehnikas sertifikācija, testēšana. Ražošanas iekārtu un līniju risku vērtēšana. Darba vides mērījumi-mikroklimats, apgaismojums, vibrācija, troksnis, putekļu koncentrācija gaisā. Apmācības
Certification of organic farming companies in Latvia and outside the EU. Machinery, agricultural machinery certification, testing. Risk assessment of production equipment and lines. Work environment measurements - microclimate, lighting, vibration, noise, dust concentration in the air. Training
Сертификация предприятий органического земледелия в Латвии и за пределами ЕС. Сертификация техники, сельхозтехники, тестирование. Оценка рисков производственного оборудования и линий. Измерения рабочей среды - микроклимат, освещение, вибрация, шум, концентрация пыли в воздухе. Обучение

Kontakti

location_on Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126, Latvija
link http://www.stc.lv
email info@stc.lv
phone 371 64130013

Preču zīmes
Nozares

2.95 Bioloģiskie pārtikas produkti

14 Mazumtirdzniecības tehnoloģijas un tirdzniecības iekārtas / preču izvietošana


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.