Katalogs - RIGA FOOD 2021


ZOLOTOI AIST


Stends: D24
Valsts:  Moldova

Vīna un konjaka rūpnīca "Zolotoy Aist" atrodas Moldovas dienvidos. Šī ģeogrāfiskā apgabala maigais klimats ļauj audzēt augstas kvalitātes vīnogas, no kurām meistaru gādīgās rokas ražo izcilus Moldovas konjakus. Integrēta pieeja vīna dārza vietas, vīnogu šķirnes un pareizas destilācijas izvēlei nodrošina mūsu produktu priekšrocības un konkurētspēju. Mūsu prasmīgo amatnieku pieredze ļauj mums ražot plašu konjaku klāstu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, ko apstiprina eksports uz 14 valstīm.
Wine and cognac factory „Zolotoi Aist” is situated in the South of Moldova. The mild climate of this geographical area is good for growing high-quality grapes, which the caring hands of craftsmen use to produce the wonderful Moldovan cognacs. A complex approach to the choice of the vineyard, of the grape variety and the proper distillation gives advantage and competitiveness to our products. Due to the rich experience of our skilled craftsmen we produce a wide range of cognacs that meet world standards, which are exported to 14 countries.
Вино-коньячный завод «Золотой Аист» находится на юге Молдовы. Мягкий климат этого географического ареала позволяет выращивать высококачественный виноград, из которого заботливые руки мастеров производят прекрасные молдавские коньяки.
Комплексный подход к выбору места закладки виноградника, сорту винограда и правильной дистилляции обеспечивает преимущество и конкурентоспособность нашей продукции. Опыт наших искусных мастеров позволяет выпускать широкий ассортимент коньяков, соответствующих мировым стандартам, подтвержденным экспортом в 14 стран мира.

Kontakti

location_on MD-7244, 34 Gagarina Street, Tvarditsa, Moldova
link http://www.zolotoiaist.com/ne
email secretar@zolotoiaist.com; salesdep@zolotoiaist.com
phone 373 29163073

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.