Katalogs - RIGA FOOD 2021


AMBER DISTRIBUTION LATVIA


Stends: D24
Valsts:  Latvija

“Amber Distribution Latvia” ir izplatīšanas uzņēmums Nr.1 Latvijā pēc apjoma, ieņēmumiem un gūtās peļņas. “Amber Distribution Latvia” bruto apgrozījums 2018. gadā sasniedza 114 miljonus eiro. Tagad uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ir pieejami arī tiešsaistē klientiem visu diennakti jaunajā pasūtījumu platformā www.amberdrinks.eu. Mūsu uzņēmums kopš 1990. gada ir vadošais izplatīšanas uzņēmums Latvijā, kuru mūsu mātes uzņēmums “SPI Group” iegādājās 2007. gadā, un tagad ir daļa no holdinga sabiedrības “Amber Beverage Group”. Pateicoties mūsu pieredzējušajām un mērķtiecīgajām pārdošanas un mārketinga komandām, mēs apkalpojam vairāk nekā 4535 klientus, kas katru gadu pārdod vairāk nekā 38 miljonus pudeļu. “Amber Distribution Latvia” portfelī ir vairāk nekā 235 starptautiski un vietēji dzērienu zīmoli, un mūsu izsmalcināto vīnu klāstā ir vairāk nekā 450 etiķešu no 45 vīndariem visā pasaulē. Mēs esam gandarīti, ka varam saviem klientiem piedāvāt tik plašu un kvalitatīvu izvēli. Neskatoties uz nelielo izmēru, Latvijas dzērienu tirgus ir konkurētspējīgs un vērienīgs. Šeit lielākās kategorijas ir degvīns, dzirkstošie dzērieni, viskijs un brendiji, kuros “Amber Distribution Latvia” ieņem spēcīgu līderpozīciju. Mūsu lielākais izaicinājums ir turpināt pilnveidot savu darbību un atklāt jaunus veidus, kā augt kopā ar mūsu klientu gaumi.
Amber Distribution Latvia is the No. 1 distribution company in Latvia in terms of volume, revenues, and profit generated. The gross turnover of Amber Distribution Latvia reached 114 million euro in 2018. Now the services provided by the company are also available online for customers 24 hours a day on the new order platform www.amberdrinks.eu. Our company has been the leading distribution company in Latvia since 1990, which were acquired by our parent company SPI Group in 2007, and now is a part of the holding company Amber Beverage Group. Thanks to our experienced and dedicated sales and marketing teams, we serve more than 4535 customers selling more than 38 million bottles annually. The Amber Distribution Latvia portfolio comprises more than 235 international and local beverage brands, and our selection of fine wines includes more than 450 labels from 45 winemakers around the world. We are pleased to be able to offer to our clients such an extensive and qualitative selection.
Despite its small size, the Latvian beverage market is competitive and ambitious. The largest categories here are vodka, sparkling beverages, whiskey and brandies where Amber Distribution Latvia holds a strong leadership position. In our position as the leading experts in both OFF-trade and ON-trade supply, our biggest challenge is to continue to streamline our operations and discover new ways to grow together with tastes of our customers.
"Amber Distribution Latvia" - дистрибьюторская компания №1 в Латвии по объему, выручке и полученной прибыли. Валовой оборот "Amber Distribution Latvia" в 2018 году достиг 114 миллионов евро. Теперь услуги, предоставляемые компанией, также доступны для клиентов в режиме онлайн 24 часа в сутки на новой платформе заказов www.amberdrinks.eu. Наша компания является ведущей дистрибьюторской компанией в Латвии с 1990 года, которая была приобретена нашей материнской компанией "SPI Group" в 2007 году, и теперь является частью холдинговой компании "Amber Beverage Group". Благодаря нашим опытным и преданным своему делу отделу продаж и маркетинга мы обслуживаем более 4535 клиентов, продавая более 38 миллионов бутылок ежегодно. Портфель "Amber Distribution Latvia" включает более 235 международных и местных брендов напитков, а наш ассортимент изысканных вин включает более 450 наименований от 45 виноделов со всего мира. Мы рады предложить нашим клиентам такой обширный и качественный выбор. Несмотря на свои небольшие размеры, латвийский рынок напитков является конкурентоспособным и амбициозным. Самыми крупными категориями здесь являются водка, игристые напитки, виски и бренди, в которых "Amber Distribution Latvia" занимает сильные лидирующие позиции. Поскольку мы являемся ведущими экспертами в области поставок как вне торговли, так и в режиме ON-trade, наша самая большая задача состоит в том, чтобы продолжать оптимизировать наши операции и открывать новые способы роста вместе со вкусами наших клиентов.

Kontakti

location_on Noliktavu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija
link http://www.amberdrinks.eu
email office@amberdistribution.lv
phone 371 67880433

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.