Apmeklē konferenci – “Tūrisma pētījumi Latvijā:aktualitātes un nākotnes virzieni”


Lai rosinātu kvalitatīvu diskusiju par aktuālajiem pētījumiem tūrismā, piektdien, 2. februārī, starptautiskās tūrisma izstādes “Balttour2024” laikā norisināsies konference “Tūrisma pētījumi Latvijā: aktualitātes un nākotnes virzieni”, kas vienlaikus būs arī jaunāko publikāciju, aktuālo un īstenoto projektu izstāde. To organizē Vidzemes Augstskola (ViA) sadarbībā ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju ALTA.


Kopumā konferencei pieteikti septiņi pētījumi par tādām tēmām kā “Metaverse potenciāls ilgtspējīga tūrisma galamērķa nodrošināšanā: Liepājas gadījuma izpēte”, “Digitalizācijas ietekme uz viesnīcu nozares ilgtspējību”, “Tumšā mantojuma iekļaušana tūrismā: teorētiskie un praktiskie aspekti”, “Eiropas tirgum nepieciešamo spa un labjūtes sektora darbinieku prasmju aktualizēšana”, “Vides pārvaldības prasmes Somijas un Latvijas tūrisma organizācijās”, “Apritīgums kā ilgtspējīgas tūrisma nozares virzītājspēks”, “Ūdens avoti kā tūrisma galamērķi Latvijā un pasaulē”.
Agita Šmitiņa, Dr. sc. administr., ViA Biznesa vadības studiju virziena un Viesnīcu un restorānu servisa, tūrisma un atpūtas organizācijas studiju virziena direktore:
“Augstākā izglītība tūrismā, viesmīlībā un atpūtas organizēšanā ir viena no Vidzemes Augstskolas nemainīgajām kvalitātes zīmēm. Lai gan pandēmija šajā tautsaimniecības nozarē nesusi ievērojamas pārmaiņas un tā turpina saskarties ar aizvien jauniem izaicinājumiem, tas nav mazinājis studējošo interesi par izglītošanos, kā arī pētnieku zinātkāri. Lai vienkopus pulcētu un vienuviet varētu redzēt un dzirdēt aktuālāko par problēmjautājumiem tūrismā un viesmīlībā, šogad organizējam konferenci un izstādi. Tā būs iespēja satikties gan studējošajiem, neatkarīgi no izglītības iestādes, mācībspēkiem un pētniekiem, kā arī darba devējiem, nozares profesionāļiem, kuriem rūp tūrisma attīstība Latvijā.”
Konference norisināsies no plkst. 13.00 līdz 17.00 Ķīpsalas izstāžu centra 106. telpā. Aicinām interesentus pievienoties tai klātienē vai arī skatīties tiešraidē ViA Facebook un YouTube kontos.
Atgādinām, ka Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” un tam atbilstošās bakalaura un maģistra studiju programmas akreditētas uz maksimālo – sešu gadu termiņu. Bakalaura studiju programma “Tūrisma organizācija un vadība”, kā arī maģistra studiju programma “Tūrisma konkurētspējas vadība” ir vienas no populārākajām ViA. Turklāt maģistra programma izveidota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā.


Pasākuma programmu, kā arī pētījumu anotācijas lasīt: https://ej.uz/2_02_2024_ViA

762926797_13333.jpg